Уводно излагање - проф. др Florence Lautel-Ribstein

Конференцију ће званично отворити председница Првог светског Конгреса транслатологије из Париза, председница Француског друштва транслатолoгије и директорка Translatio у едицији Classiques Garnier - проф. др Флоранс ЛОТЕЛ-РИБШТАЈН (Florence LAUTEL- RIBSTEIN) излагањем «Traducteurs, traductologues, unissez-vous! Les fondements phénoménologiques de la théorie et de la pratique de la traduction».