УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ВЕБ-САЈТА

Овај веб-сајт је информативно-промотивни веб-сервис Удружења научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ) креиран наменски за потребе међународне научне конференције „Преводилаштво и друштво“ у организацији УПИТ-а. Коришћењем садржаја на овом веб-сајту корисник у потпуности прихвата све услове његовог коришћења. Садржаји на овом веб-сајту су власништво Удружења научних и стручних преводилаца, осим уколико је то другачије наведено. Забрањено је копирање, репродуковање, преузимање, преношење, објављивање и дистрибуирање било ког дела или целог веб-сајта у било које сврхе без претходног изричитог писменог одобрења УПИТ-а, осим у случају преузимања и чувања садржаја од стране појединаца ради личне употребе у некомерцијалне сврхе.

Сви логотипи и жигови на овом веб-сајту су заштићени и представљају власништво УПИТ-а или пословних партнера УПИТ-а и као такви се не могу користити на другим веб-сајтовима без претходног писменог одобрења УПИТ-а или односних власника права.

Ауторска права

Сви текстуални, графички и други садржаји на овом веб-сајту заштићени су Законом о ауторским и сродним правима, осим уколико је другачије наведено. Уколико корисник жели да објави било који садржај са овог веб-сајта на било ком другом медију, неопходно је да претходно прибави изричито писмено одобрење од УПИТ-а. Неовлашћено коришћење садржаја сматраће се повредом ауторских права и може за последицу да има покретање судског спора. Поједине информације са веб-сајта могу се делити по друштвеним мрежама у неизмењеном облику, уз обавезу поштовања Закона о ауторском и сродним правима и у складу са Условима коришћења веб-сајта.

Одрицање од одговорности

УПИТ на свом веб-сајту објављује садржаје у најбољој вери у циљу информисања корисника и верује да су објављени садржаји тачни и истинити. Ови садржаји могу да садрже грешке различите типологије, а све накнадне исправке, измене и допуне врше се без посебног информисања корисника о истима. Због тога се потенцијални клијенти упућују на претходну проверу информација непосредним контактирањем УПИТ-а.

Путем веб-сајта УПИТ не даје гаранције у погледу било које услуге, већ се сваки пословни однос између клијента и УПИТ-а регулише одговарајућим уговором. У том смислу УПИТ није одговоран за било какву директну или индиректну штету која може настати коришћењем садржаја на овом веб-сајту. УПИТ такође није одговоран за било какву директну или индиректну штету која може настати коришћењем садржаја на веб-сајтовима на које упућује било која од хипервеза постављених на овај веб-сајт. У случају посећивања било ког веб-сајта путем такве хипервезе, корисници то чине самовољно, уз преузимање потпуне одговорности за све евентуалне негативне последице. УПИТ задржава право да повремено мења и допуњује све садржаје на овом веб-сајту, укључујући и правила коришћења без претходне најаве.

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Овај веб-сајт - https://savetovanje.prevodi.rs припада Удружењу научних и стручних преводилаца Србије. Осим администратора веб-сајта, није предвиђено пријављивање других лица. На овом веб-сајту нема могућности за остављање коментара или слање порука путем контакт-обрасца - те тиме нема ни са тим повезаног прикупљања података. На овом веб-сајту се налази угњеждена Гугл мапа. Подаци које овај Гугл сервис тим путем прикупља зависе од корисниковог уређаја и Гугл налога. Ова мапа је укључена да би се корисницима омогућило лакше проналажење места одржавања скупа. Корисници могу да контролишу прикупљање ових информација подешавањима на свом уређају.

Овај веб-сајт није повезан са сервисима за аналитику, попут Гугл аналитике.

На овом веб-сајту налазе се информације о конференцији, како за излагаче, тако и за учеснике. Сви лични подаци који се на веб-сајту траже од лица заинтересованих за учешће, као што су нпр. име излагача/учесника, адреса електронске поште и томе слично, шаљу се УПИТ-у електронском поштом, а не путем овог веб-сајта, и исти се користе само у сврху учешћа на конференцији. У случају да корисник жели да откаже пријем информација у вези са конференцијом, потребно је да пошаље захтев путем електронске поште.